Photo

เจอ ดารา แอ็บ ทักษอร อ่า

Text

ช่วงนี้ นั่งเก่ง แล้วก็ชอบยืนเชียว มะม้า เสียวตลอดเวลา เหนื่อยด้วย คอปเปอร์ ชอบ ร้อง ให้ อยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา

Photo

ตกเตียงครับ

Photo Set

8 เดือน กว่า แล้วครับ

Text

Copper 8 เดือน ครึ่ง นั่งเองได้แล้วครับ

Photo Set

Copper จะ 8 เดือน เริ่ม คลานหนักๆ คกเข่าได้ด้วย

Photo Set

จะ 8 เดือน แล้ว

Video
Photo Set

Copper is nearly able to sit. ^^ about 5 months and a half.

Photo Set

เจอ ดารา ไม่ร้องด้วย 555